Home
Dodatki

Dodatki

W prawie holenderskim nie określono, kiedy dostajesz dodatkową wypłatę, np. z tytułu pracy w godzinach nocnych lub w dni świąteczne. Inne dodatki są przyznawane m.in. za nadgodziny, przesunięte godziny lub za pracę zmianową.

Kiedy przysługują dodatki?

Taki dodatek do wynagrodzenia zależy od ustaleń uzgodnionych z pracodawcą. Znajdziesz je w Układzie Zbiorowym Pracy (CAO) dla Ogrodnictwa Szklarniowego. To, czy otrzymasz dodatek i w jakiej wysokości, zależy z kolei od sposobu pracy. Pracujesz według rocznego modelu godzinowego? Masz stałe godziny pracy? A może pracujesz w systemie zmianowym? 

Wypłata dodatków

Dodatki zawsze są wypłacane w kolejnym okresie rozliczeniowym wypłaty. Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym, zawsze otrzymujesz wynagrodzenie i ewentualne dodatki jednocześnie, płatne z dołu. Rozliczenie godzin nadliczbowych w rocznym modelu godzinowym i ewentualnych innych dodatków następuje cztery razy w roku. Terminy te są powiązane z datą rozpoczęcia obowiązywania rocznego modelu godzinowego. Wypłata godzin nadliczbowych ma również miejsce, gdy Twoja umowa na czas określony się kończy, a także gdy jesteś pracownikiem tymczasowym i przestajesz pracować.

Kontroluj liczbę przepracownych godzin.

Dotyczy to czasu rozpoczęcia i końca pracy oraz przerw. To da Ci potwierdzenie, że Twoje świadczenia są prawidłowe.

Pracuj zgodnie z Rocznym Modelem Godzinowym, który z góry znasz.

Twój pracodawca musi Cię o tym poinformować przynajmniej miesiąc wcześniej.

;