Home
Toeslagen

Toeslagen

In de Nederlandse wet is niet vastgelegd wanneer je extra loon krijgt, omdat je bijvoorbeeld ’s nachts of op een feestdag werkt. Andere toeslagen zijn bijvoorbeeld toeslagen voor overwerk, verschoven uren of ploegentoeslag.

Wanneer toeslagen?

Zo’n toeslag op je loon, is afhankelijk van de afspraken die er zijn met de werkgever. Die vind je terug in de cao Glastuinbouw. Wanneer je toeslag ontvangt en hoeveel die is, hangt weer af van de manier waarop je werkt. Werk je volgens het jaarurenmodel? Werk je volgens een regelmatig rooster? Of werk je in ploegendienst? 

Uitbetaling toeslagen

Toeslagen worden altijd in de daaropvolgende loonperiode uitbetaald. Werk je als uitzendkracht dan ontvang je altijd loon en (eventuele) toeslagen achteraf, tegelijk. Voor de afrekening van je meeruren vanuit het jaarurenmodel, en eventuele extra toeslagen, zijn er vier momenten in het jaar. Die momenten hangen samen met de ingangsdatum van het jaarurenmodel. Uitbetaling van de meeruren vindt ook plaats als je tijdelijk contract afloopt. Of als je een uitzendkracht bent die stopt met werken.

Houd je gewerkte uren bij.

Inclusief begin- en eindtijd zodat je kan checken of je toeslagen kloppen.

Je hoort vooraf of je werkt volgens het jaarurenmodel

Je werkgever moet jou minimaal een maand vooraf informeren.

;