Home

Over

Dit project is een initiatief van CNV Vakmensen en FNV.

Over dit project

Het project is mede mogelijk gemaakt door subsidies van Colland Arbeidsmarkt en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het doel van dit project is om op laagdrempelige wijze belangrijke informatie te presenteren voor werknemers in de Nederlandse glastuinbouw over eerlijk, gezond en veilig werken. Er is heel veel informatie online beschikbaar. Maar de inhoud is vaak onjuist. Of de pagina’s zijn nauwelijks vindbaar, als je geen Nederlands spreekt.

Deze website is het startpunt voor werken in de glastuinbouw, inclusief een wegwijzer met directe links naar pagina’s met meer informatie. De topics en tips zijn in overleg met werknemers uit de glastuinbouw opgesteld. Het project blijft voortdurend in ontwikkeling, net zoals de sector. We nodigen werkgevers en brancheorganisaties dan ook van harte uit de website te delen met werknemers en leden.

Colofon

CNV Vakmensen: Wiesia Koreneef, Julita Palinska en Henry Stroek
FNV: Leo van Beekum, Magda Korolczuk en Kirsten Zwakman
Concept en design: JUST
Communicatie: Nicole Bakker
Copywriting: Radek Blonski
Vertalingen: Taalcentrum-VU

Disclaimer

Initiatiefnemers CNV Vakmensen en FNV kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit informatie op deze website. Evenmin kunnen CNV Vakmensen en FNV aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site zijn samengesteld en geschreven met uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

;