Home
Huisvesting

Huisvesting

Kom je naar Nederland om te werken, dan heb je ook huisvesting nodig. Ben je bekend in Nederland, dan kun je dit zelf regelen. Maar, dat is meestal niet het geval.

Huisvesting via je werk

Het bedrijf waarvoor je gaat werken, helpt je dan met huisvesting. Dat is het uitzendbureau als je uitzendkracht bent en de glastuinder als je een arbeidsovereenkomst met het glastuinbouwbedrijf hebt. Op het terrein van de glastuinder zijn vaak woonruimtes ingericht.

Extra kosten

Huisvesting gaat vaak goed, maar helaas gaat het ook soms verkeerd. Let daarom goed op. Wat staat er in de overeenkomst die je tekent voor je huisvesting? Welke extra kosten worden er bijvoorbeeld gevraagd? Moet je betalen voor gebruik van wifi, of andere services? En wat als er iets misgaat? Wanneer moet je een boete betalen en wat is de hoogte van een boete?

Betaal een boete nooit meteen.

Maar check eerst of deze mag worden opgelegd.

Check de opzegtermijn van je woning.

Zo voorkom je dubbele huurkosten.

Keurmerk

Check of je huisvesting een keurmerk heeft. Zo’n keurmerk zegt iets over de kwaliteit van de huisvesting. Als je werkgever een glastuinbouwbedrijf heeft en jij onder de cao Glastuinbouw werkt, is het sowieso verplicht dat de huisvesting een keurmerk heeft. En er is dan ook sprake van een maximale prijs voor huisvesting. Het AKF-keurmerk is een samenwerking van werkgeversorganisaties en de vakbonden en bestaat sinds een paar jaar. De huisvestingsnormen zijn opgesteld door werknemers en vertegenwoordigers van werkgevers. Daarnaast is er het SNF-keurmerk. Dit keurmerk staat open voor huisvesting aangeboden door de werkgever of het uitzendbureau.

Inschrijven als woningzoekende

Je bent trouwens niet verplicht om gebruik te maken van de huisvesting van je werkgever. En als je weet dat je voor langere tijd in Nederland wilt blijven, is het slim om je als woningzoekende in te schrijven voor een huurwoning. Informeer bij de gemeente waar je wilt gaan wonen hoe en waar dit moet. 

Huisvesting via het uitzendbureau

Zorgt het uitzendbureau voor huisvesting? Dan moet je ook uitleg krijgen over inschrijving in de BRP, de Basis Registratie Personen. De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland én over personen die niet in Nederland wonen, of maar korte tijd in Nederland verblijven, maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Loopt je uitzendovereenkomst af? Dan hoort het uitzendbureau je een redelijke tijd te geven om nieuwe huisvesting te vinden.

;