Home
Loon

Loon

Zodra je arbeid verricht voor een werkgever, ontvang je loon. In Nederland ontvangt iedereen die ouder is dan 21 jaar, in elk geval het minimumloon. Ben je tussen 18 en 21 jaar, dan verdien je tenminste het minimumjeugdloon.

Bankrekening

Je hebt een bankrekening nodig om je loon te ontvangen. Dat mag ook een Poolse of een Roemeense bankrekening zijn. De hoogte van je loon wordt bepaald door je functie, je leeftijd én de cao die voor jou geldt. Dus de cao Glastuinbouw of de cao voor Uitzendkrachten. De standaard werkweek in de glastuinbouw telt 38 uur. Een werkweek van 38 uur is de basis voor de hoogte van het minimumuurloon.

Loonstrook

Bij elke loonuitbetaling hoort een schriftelijke loonstrook. Dit is een specificatie van je loon. Op de loonstrook zie je uit welke bedragen je loon is samengesteld. Ook zie je welke premies, belastingen en bedragen op je loon zijn ingehouden. En er staat of er onkostenvergoedingen zijn betaald. Op een loonstrook moeten altijd de naam van de werkgever, jouw naam én de periode waarover de loonbetaling gaat, staan.

Houd je gewerkte uren zelf bij.

Inclusief de begintijd, eindtijd en pauzes. Zo kan je altijd checken of je loon klopt.

Houd je werkzaamheden bij.

Zo kan je laten checken of je het juiste loon voor jouw functie ontvangt.

Zwart werken brengt risico's met zich mee.

Werk je volgens de cao Glastuinbouw?

Is je werkgever een glastuintuinder en geldt de cao Glastuinbouw voor jou? In je arbeidsovereenkomst staat je functie en het loon. Ben je jonger dan 21 jaar? Dan is je uurloon hoger dan het minimumjeugdloon. Als je huisvesting via je werkgever hebt, kunnen huisvestingskosten (all-in) worden ingehouden op je loon. Dat moet dan wel duidelijk in je arbeidsovereenkomst staan. Let op: de inhouding voor huisvesting mag nooit meer dan 20% van het minimumloon zijn. 

Is je werkgever een uitzendbureau?

Ben je een uitzendkracht en geldt de cao voor Uitzendkrachten voor jou? In je uitzendbevestiging vind je meestal je functie en je loon. Op het deel van je salaris dat overeenkomt met het wettelijk minimumloon, mag maximaal 25% worden ingehouden voor huisvestingskosten. Maar er is geen maximum dat mag worden berekend aan huisvestingskosten. Dat kan dus betekenen dat je boven de inhouding op je loon, nog eens extra kosten voor huisvesting betaalt.

Loonsverhoging

Wanneer ontvang je loonsverhoging? Je hebt jaarlijks recht op een ‘periodiek’ als je meer dan 900 uur hebt gewerkt en niet de hoogste ‘trede’ in je functieschaal hebt bereikt. Als je start met werken word je op basis van je leeftijd en ervaring, in een functieschaal op een trede ingedeeld. Het wettelijk minimumloon wordt elk jaar op 1 januari en op 1 juli aangepast. In een nieuwe cao zijn meestal afspraken over loonsverhoging vastgelegd. En zodra je een hogere functie krijgt, ontvang je meestal ook meer loon.

ET-regeling

Je kunt, als je tijdelijk in Nederland werkt én een vaste woonplaats hebt in Polen of Roemenië, gebruik maken van de ET-regeling. Binnen deze regeling ruil je brutoloon uit voor een nettovergoeding Het is geen eenvoudige regeling. Ga je je permanent vestigen in Nederland? Dan kun je geen gebruik te maken van de ET-regeling. Als je meer wilt weten neem dan contact op.

;