Home
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Gdy świadczysz pracę dla pracodawcy, otrzymujesz wynagrodzenie. W Holandii każdy, kto ukończył 21 lat, otrzymuje przynajmniej wynagrodzenie minimalne. Jeśli masz więcej niż 18, ale mniej niż 21 lat, zarabiasz co najmniej wynagrodzenie minimalne dla młodych pracowników.

Rachunku bankowego

Potrzebujesz rachunku bankowego, by otrzymać wypłatę. Może to być polski rachunek bankowy. Wysokość wynagrodzenia zależy od stanowiska, wieku oraz układu zbiorowego pracy, który Cię obowiązuje. Jest to Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Ogrodnictwa Szklarniowego lub Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych. Standardowy tydzień pracy w ogrodnictwie szklarniowym liczy 38 godzin. Tydzień pracy w wymiarze 38 godzin stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia minimalnego.

Odcinek wynagrodzenia

Do każdej wypłaty dołączany jest w formie pisemnej odcinek wynagrodzenia. Jest to specyfikacja Twojego wynagrodzenia. Na odcinku wynagrodzenia sprawdzisz, z jakich elementów składa się Twoja wypłata. Zobaczysz też, jakie składki, podatki i kwoty zostały potrącone. Widnieje też na nim informacja o tym, czy wypłacono zwrot kosztów. Na odcinku wynagrodzenia zawsze musi się znajdować nazwa pracodawcy, Twoje imię i nazwisko oraz okres, którego dotyczy dana wypłata wynagrodzenia.

Kontroluj liczbę przepracownych godzin.

Dotyczy to czasu rozpoczęcia i końca pracy oraz przerw. To da Ci potwierdzenie, że Twoja pensja jest prawidłowa.

Śledź rodzaj wykonywanej przez siebie pracy.

Tym sposobem wiesz czy Twoja pensja odpowiada zajmowanemu stanowisku.

Praca “na czarno” wiąże się z ryzykiem kary.

Pracujesz według zasad CAO dla Ogrodnictwa Szklarniowego?

Jeśli Twoim pracodawcą jest firma prowadząca uprawy szklarniowe i obowiązuje cię CAO dla Ogrodnictwa Szklarniowego, w Twojej umowie o pracę jest wymienione Twoje stanowisko i wynagrodzenie. Jeśli nie masz jeszcze ukończonych 21 lat, Twoja stawka godzinowa jest wyższa niż wynagrodzenie minimalne dla młodych pracowników. Jeśli to pracodawca organizuje dla Ciebie zakwaterowanie, od Twojej wypłaty mogą zostać odjęte (całkowite) koszty zakwaterowania. Musi to jednak być jasno określone w Twojej umowie o pracę. Uwaga: potrącenie za zakwaterowanie nie może przekraczać 20% wynagrodzenia minimalnego. 

Jeśli Twoim pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej

Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym i obowiązuje Cię CAO dla Pracowników Tymczasowych, swoje stanowisko i wynagrodzenie znajdziesz zwykle w potwierdzeniu oddelegowania. Od części Twojej pensji, która równa się ustawowemu wynagrodzeniu minimalnemu, można potrącić maksymalnie 25% za koszty zakwaterowania. Nie ma jednak maksymalnej kwoty, którą można naliczać za koszty zakwaterowania. Może to więc oznaczać, że oprócz potrącenia z wypłaty będziesz jeszcze ponosić dodatkowe koszty za mieszkanie.

Podwyżka wynagrodzenia

Kiedy dostaniesz podwyżkę wynagrodzenia? Co roku masz prawo do „okresowej podwyżki wynagrodzenia”, jeśli przepracowałeś ponad 900 godzin i nie osiągnąłeś jeszcze najwyższego „stopnia” w swojej skali stanowisk. Gdy rozpoczynasz pracę, jesteś przydzielany do odpowiedniej skali stanowisk i stopnia na podstawie wieku i doświadczenia. Ustawowe wynagrodzenie minimalne jest aktualizowane co roku 1 stycznia i 1 lipca. W nowym układzie zbiorowym pracy zwykle zawarte są ustalenia dotyczące podwyżek wynagrodzenia. A gdy zmieniasz stanowisko na wyższe, zwykle wzrasta też Twoje wynagrodzenie.

Regulacja eksterytorialna

Jeśli pracujesz w Holandii tymczasowo, a Twoje stałe miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce, możesz skorzystać z regulacji eksterytorialnej. W ramach tej regulacji wymieniasz wynagrodzenie brutto na zwrot netto. Jej zasady nie są proste. Jeśli masz zamiar zostać w Holandii na stałe, nie możesz skorzystać z regulacji eksterytorialnej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

;