Home
Umowa o pracę

Umowa o pracę

Twoja umowa o pracę jest kontraktem. Zawiera ustalenia między Tobą a Twoim pracodawcą. Ustalenia te nie mogą być mniej korzystne niż ustalenia z układu zbiorowego pracy.

Czym jest umowa o pracę

Każda umowa o pracę musi zawierać określone dane. W umowie o pracę znajduje się dużo różnych informacji, jest więc dość skomplikowana. Dlatego zapytaj, czy możesz wziąć umowę do domu. To pozwoli Ci spokojnie się z nią zapoznać. Jeśli zgadzasz się z jej zapisami, możesz podpisać ją po dwóch lub trzech dniach. Znajdziesz tutaj więcej informacji na temat umów o pracę. A jeśli będziesz mieć pytania, wyślij nam e-mail, dane kontaktowe znajdziesz na dole tej strony.

Umowa na czas określony lub nieokreślony

Jeśli zamierzasz zatrudnić się bezpośrednio w firmie zajmującej się ogrodnictwem szklarniowym, zwykle dostajesz umowę o pracę na czas określony. Jest to umowa czasowa. Pracodawca może Ci zaproponować umowę czasową maksymalnie trzy razy. Czwarta umowa musi być umową na stałe. Umowa na stałe to inaczej umowa o pracę na czas nieokreślony. Prawie się nie zdarza, by pracownik od razu dostał umowę na stałe. Jeśli Twoim pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, obowiązują Cię zasady dla pracowników tymczasowych. Jedną ze składowych umowy jest wtedy potwierdzenie oddelegowania. Zawiera ono ustalenia dotyczące wynagrodzenia, dodatków i zwrotów. Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek przekazać Ci umowę w Twoim języku i w języku niderlandzkim.

Przechowuj kontrakt w bezpiecznym miejscu.


Pobierz wszystkie dokumenty cyfrowe, jakie otrzymasz.

Pobierz wszystkie dokumenty cyfrowe, jakie otrzymasz.

Nigdy nie podpisuj niewypełnionego dokumentu.

Pozwala to uniknąć późniejszych nieporozumień.

Poproś o podpisaną kopię kontraktu.

Dzięki temu masz niezbity dowód umowy z pracodawcą.

Prawo do stałej liczby godzin

Uwaga: pracujesz u pracodawcy dłużej niż dwanaście miesięcy na podstawie umowy na wezwanie? Gdy minie dwanaście miesięcy obwiązywania Twojej umowy o pracę, masz prawo do propozycji umowy ze stałą liczbą godzin. Ta liczba godzin musi być co najmniej równa średniej liczbie godzin przepracowanych przez Ciebie przez ostatnie 12 miesięcy. Jeśli odrzucisz propozycję ze stałą liczbą godzin, dalej będzie obowiązywać umowa ze zmienną liczbą godzin. Możesz też zawrzeć nową, kolejną umowę.

Regularna praca w godzinach nadliczbowych

Przez ponad trzy miesiące przepracowujesz więcej godzin, niż określa Twoja umowa o pracę? W określonych sytuacjach pojawia się wtedy obowiązek ciągłości wypłaty wynagrodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z nami.

;