Home
Układ zbiorowy pracy

Układ zbiorowy pracy

Wiele ustaleń między pracodawcami a pracownikami dotyczących warunków zatrudnienia jest zawartych w CAO, czyli układzie zbiorowym pracy. Co do zasady ustalenia te obowiązują zarówno pracodawców, jak i pracowników firmy lub sektora. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zasady obowiązują pewne podgrupy. Dlatego zdobądź wszelkie potrzebne informacje.

Różnica między układem zbiorowym pracy a umową

Ustalenia w CAO dotyczą Twojego wynagrodzenia, godzin pracy, dodatków, urlopu, szkoleń i emerytury. Czym więc umowa o pracę różni się od układu zbiorowego pracy? Umowa o pracę jest indywidualna. CAO zaś obowiązuje dla całego sektora. W umowie o pracę zwykle znajduje się informacja o tym, który CAO Cię dotyczy.

Układ zbiorowy pracy dla danego sektora

W sektorze ogrodnictwa szklarniowego pracownicy często są zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej. Jest to inny sektor niż ogrodnictwo szklarniowe, a mianowicie sektor pracy tymczasowej. Jeśli pracujesz za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zapoznaj się z CAO dla Pracowników Tymczasowych. Jeśli jesteś zatrudniony bezpośrednio w firmie zajmującej się ogrodnictwem szklarniowym, zapoznaj się z warunkami zatrudnienia w CAO dla Ogrodnictwa Szklarniowego.

Porównaj swój kontrakt z CAO.

Twoja umowa może zawierać tylko warunki takie same lub lepsze niż określone w CAO.

Znaj przepisy CAO, które dotyczą Ciebie.

Jesteś pewny/-a, które umowy dotyczą Ciebie.

Układ Zbiorowy Pracy (cao) dla Ogrodnictwa Szklarniowego

Pracodawcy i pracownicy osiągnęli porozumienie w sprawie nowego układu zbiorowego pracy (CAO). Nowe CAO będzie obowiązywało od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Tekst nowego CAO w języku polski i angielski.

;