Home
Ccm

CCM

Multe dintre acordurile dintre angajatori și angajați privind condițiile de muncă sunt cuprinse într-un contract colectiv de muncă. CCM este abrevierea pentru contractul colectiv de muncă. În principiu, aceste acorduri se aplică angajatorilor și angajaților din cadrul unei întreprinderi sau al unui sector. Excepția este că uneori acordurile se aplică unor subgrupuri.

Diferența dintre CCM și contract

Acordurile din contractul colectiv de muncă se referă la salariu, orele de muncă, bonusurile, concediul, formarea profesională și pensia. Așadar, care este diferența dintre un contract de muncă și un contract colectiv de muncă? Contractul de muncă este personal. În timp ce un contract colectiv se aplică întregului sector. Contractul dumneavoastră de muncă va indica, de regulă, contractul colectiv aplicabil în cazul dvs.

CCM per sector de activitate

În domeniul serelor horticole se lucrează adesea prin intermediul unei agenții de muncă temporară. Acesta este un sector diferit de cel al serelor horticole, și anume sectorul muncii temporare. Lucrați prin intermediul unei agenții de muncă temporară? Consultați atunci contractul colectiv pentru lucrătorii temporari. Sunteți angajat direct de către compania din domeniul serelor? Atunci căutați condițiile de muncă în contractul colectiv de muncă pentru serele horticole.

Comparați-vă contractul cu contractul colectiv de muncă.

Contractul dumneavoastră de muncă nu poate cuprinde decât dispoziții identice sau mai avantajoase decât cele din contractul colectiv de muncă.

Aflați sub incidența cărui CCM vă aflați.

Atunci veți ști ce acorduri vi se aplică.

CCM Domeniul serelor horticole

S-a ajuns la un acord între angajatori și angajați pentru un nou contract colectiv de muncă. Acesta va fi valabil de la 1 ianuarie 2020 până la 31 decembrie 2022. Textul contractului colectiv de muncă în limbile poloneză și engleză.

;