Home
Zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo

Twój pracodawca, a dla pracowników tymczasowych pracodawca użytkownik, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo miejsca pracy. Po zakończonej pracy chcesz cały i zdrowy wrócić do domu. Oczywiście Ty też musisz stosować się do wymogów bezpieczeństwa. W ten sposób wspólnie dbacie o zdrowe i bezpieczne warunki w pracy.

Ochrona

Jeśli ze względu na zagrożenia w pracy potrzebujesz środków ochrony indywidualnej, Twój pracodawca ma obowiązek je zorganizować i za nie zapłacić. Przykładem są środki ochrony głowy, stóp, dróg oddechowych i oczu. Dotyczy to również odzieży ochronnej. Odzież i inne środki ochrony dosłownie zapewniają ochronę.

Atmosfera w pracy

Również przyjemna atmosfera w pracy sprawia, że czujesz się bezpiecznie i zdrowo. Nikt Cię nie dyskryminuje ani nie nęka. Pracodawca należycie traktuje pracowników. Nie nadużywa swojej pozycji wynikającej z tego, że jest pracodawcą. Wszyscy pracownicy powinni być równo traktowani.

Będąc w ciąży unikaj pestycydów.

Substancje chemiczne szkodzą Twojemu dziecku.

Natychmiast zgłoś zagrożenie.

Pracownicy tymczasowi zgłaszają sprawę agencji, a pozostali swojemu pracodawcy. Zawsze poproś o wyjaśnienie sprawy.

Niebezpieczna sytuacja

Co możesz zrobić, jeśli w pracy dochodzi do niebezpiecznych sytuacji? Możesz zgłosić to do swojego związku zawodowego lub do Holenderska Inspekcja Pracy. Inspekcja pracy jest częścią Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Jej celem jest zapewnienie uczciwych, niezagrażających zdrowiu i bezpiecznych warunków pracy. Może ona przeprowadzić dochodzenie w sprawie sytuacji w pracy. Doszło do wypadku przy pracy skutkującego amputacją, hospitalizacją lub śmiercią? W takich przypadkach pracodawca zawsze musi zgłosić zdarzenie do inspekcji pracy. Wtedy inspektorzy przeprowadzają niezależne dochodzenie powypadkowe.

Ochrona roślin

Ochrona roślin to obecnie „gorący temat” w ogrodnictwie szklarniowym. Niestety wiele informacji jest dostępnych wyłącznie w języku niderlandzkim. Trwają prace nad tłumaczeniami wymogów bezpieczeństwa na inne języki, w tym język polski. Jeśli masz wątpliwości co do informacji przekazywanych przez pracodawcę, nie wahaj się – skontaktuj się z nami.

O środkach ochrony roślin

Istnieją środki ochrony roślin i produkty biobójcze o właściwościach rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość („substancje CMR”):

  • C: rakotwórcze – mogą wywoływać raka.

  • M: mutagenne – mogą uszkadzać DNA i wywoływać dziedziczne zmiany.

  • R: działające szkodliwie na rozrodczość – substancje, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność, ale też szkodliwie wpływać na rozwój dzieci w łonie matki i prowadzić np. do wrodzonych nieprawidłowości.

Pracodawca ma obowiązek chronić pracowników przed narażeniem na działanie tych substancji!

Środki zawierające substancje rakotwórcze lub działające szkodliwie na rozrodczość rozpoznasz po jednym z następujących „zwrotów H” na etykiecie i w karcie charakterystyki:

  • Może powodować raka (H350, H350i);

  • Może powodować wady genetyczne (H340);

  • Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki (H360, H360F, 360D, 360FD, 360Fd, H360Df);

  • Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki (361d, 360FD, 360Fd, 361fd);

  • Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią (H362). 

;