Home
Ziekte

Ziekte

Ga je in Nederland werken of ontvang je een uitkering? Dan ben je verplicht om een Nederlandse ziektekostenverzekering af te sluiten. Een Poolse of een Roemeense verzekering met buitenlanddekking is niet voldoende.

Ziekmelden

Word je ziek, dan is in Nederland het proces rond ziekmelding anders dan in Polen en Roemenië. In Polen moet je bijvoorbeeld eerst naar de huisarts voor een verklaring. Dat is niet nodig in Nederland. Als je ziek bent, bel je je werkgever zo snel mogelijk. Je zegt dat je ziek bent. Je werkgever mag dan vragen wanneer je weer verwacht op het werk te zijn. En of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren. Je werkgever mag jou niet vragen waar je last van hebt, of naar de behandeling van je ziekte. Als je een afspraak bij je huisarts wilt maken, hoeft dat NIET via je werkgever. Zodra je weer beter bent, meld je je beter en ga je weer aan het werk. Als je langer ziek bent, zal je een oproep krijgen voor de bedrijfsarts. Aan deze oproep moet je gehoor geven.

Wachtdagen voor een uitzendkracht

Ben je een uitzendkracht? Dan meld je je ziek bij het uitzendbureau én bij het glastuinbouwbedrijf waar je werkt. Beter melden doe je ook op beide plekken. De soort uitzendovereenkomst die je hebt, bepaalt het aantal wachtdagen en de hoogte van betaling tijdens ziekte. Wachtdagen zijn dagen tijdens je ziekte waarop je geen loon krijgt. Heb je een uitzendcontract MET uitzendbeding, dan ontvang je in jaar één van je ziekte 90% van het uitkeringsdagloon met als ondergrens het wettelijk minimumloon. In jaar twee is dat 80%. Je hebt twee wachtdagen.

Draag altijd je BSN nummer en ID bij je.

Deze moet je altijd laten zien als je zorg nodig hebt.

Draag altijd je (digitale) zorgpas bij je.

Deze moet je bij alle zorginstellingen altijd laten zien.

Sla belangrijke telefoonnummers op.

Als je ziek bent moet je je telefonisch ziek melden bij de juiste persoon.

Loondoorbetaling

Heb je een uitzendcontract ZONDER uitzendbeding? Dan heb je recht op een loondoorbetaling bij ziekte tot het einde van je contract. De uitkering tijdens het eerste jaar ziekte is dan 90% van je verdiende loon. In het tweede jaar ontvang je 80% van je verdiende loon. Je hebt te maken met één wachtdag. Let op: ben je aan het einde van je contract nog ziek, dan ga je ziek uit dienst . Dan heb je recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Je moet je dan wel zelf opnieuw aanmelden bij je ziektekostenverzekeraar. Die verzekeraar is verplicht om jou als individu te accepteren.

In dienst bij het glastuinbouwbedrijf?

Ben je in dienst bij het glastuinbouwbedrijf? Dan ontvang je tijdens het eerste half jaar van ziekte in ieder geval een wettelijke loondoorbetaling van 70%. Deze wordt tot 100% aangevuld en heeft tenminste de hoogte van het wettelijk minimumloon. Het volgende halfjaar van ziekte is de wettelijke loondoorbetaling ook 70% maar dan wordt die aangevuld tot 90%. Tijdens het tweede jaar van ziekte varieert het percentage van doorbetaling tussen 75% en 85%. Dit is afhankelijk van je situatie.

;